top of page
Søk

Omgivelsenes betydning når livet gjør vondt.

Oppdatert: 6. jan. 2022

For meg er det ikke uten betydning hvordan det ser ut rundt meg. Spesielt er dette viktig for meg når jeg har et eller annet ubehag, føler meg sårbar, gruer meg til noe eller bare føler meg utrygg, nedfor, fremmedgjort eller bare har en dårlig dag.Det indre og det ytre er bundet sammen.

Skal jeg for eksempel holde et foredrag, liker jeg å vite hvordan det ser ut i rommet der jeg skal snakke. Dersom jeg vet noe om rommet, blir ting fort litt tryggere og jeg kan rette konsentrasjonen mer om hva jeg skal si eller formidle. Jeg vil kunne være tryggere, ha lavere skuldre og være en bedre utgave av meg selv, både ovenfor meg selv og ovenfor andre.

Jeg opplever det samme når jeg har det vondt eller vanskelig. Det er som om at omgivelsenes betydning øker i takt med styrken på min utilpasshet, tristhet eller redsel. Slik sett har jeg en sterk opplevelse av at omgivelsene våre i høy grad er knyttet sammen med hvordan vi har det på innsiden. Kanskje høyere enn det vi selv er klar over. Er jeg på et godt sted mentalt eller kall det gjerne å ha en god opplevelse på innsiden, er det slett ikke sikkert at jeg legger merke til at møblene i rommet er slitt, at vinduene er nyvaskede eller at det henger et flott kunstverk på veggen.

Dersom jeg på forhånd vet noe om de omgivelsene jeg skal oppholde meg i, vil det øke sjansen for at jeg vil ha en større ro og en større tilstedeværelse i det som skjer. Det kan utgjøre en stor forskjell for meg dersom jeg får vite noe om den stemningen rommet eller rommene gir, får vite noe om hvilke farger, hvor lyst eller mørkt det er, hvor åpent eller intimt det, får vite hvor jeg skal være plassert i rommet eller for eksempel hvor de andre skal oppholde seg.


Vi kommer hjem til deg i dine trygge og vante omgivelser.

Vi tenker at omgivelsene også kan ha stor betydning for pårørende og den situasjonen de er i. At våre ytre omgivelser påvirker vår sorgbearbeidelse og hvordan vi opplever å være i sorg. Vi er opptatt av at du som pårørende ikke skal forstyrres eller stresses unødvendig når du skal planlegge den kommende og viktige gravferden. Derfor tilbyr vi oss å komme hjem til deg for å bistå.

Når du som pårørende tar kontakt med oss, skal du være trygg på at vi vil gjøre det vi kan for å bidra til å skape en god arena for tillit, åpenhet og ro gjennom hele prosessen; Like mye det første møtet som selve seremonidagen. Noen ganger etter dette også.

Med en visshet om at sorg oppleves forskjellig fra person til person og at det er viktig at du som pårørende kan ta eierskap til de valg som tas for den kommende gravferden, er vårt forslag i utgangspunktet at vi treffer deg i ditt eller din kjære sitt hjem. Men vi er også åpne for andre forslag fra deg som pårørende, da det for deg kan være mest behagelig eller ønskelig å treffe oss et annet sted. Det kan for eksempel også være mulig å treffes på et sted som betydde mye for din avdøde kjære eller et annet behagelig eller passende sted der vi ikke blir forstyrret. Det viktigste er at det er et sted som blir riktig for deg.


Mange opplever å være uforberedt

Vi hører fra en del pårørende at de skulle ønske at de var mer forberedt eller at de gjerne skulle ha visst litt mer før de plutselig sitter i den situasjonen at de skal planlegge en gravferd. Når de først er der, opplever mange at de på en måte har nok med seg selv, sine nærmeste og med sine egne følelser og reaksjoner.

Det er ikke så mange som på forhånd har snakket med sin nå avdøde relasjon om hvordan vedkommende hadde ønsket at deres farvel skal være. Mange pårørende har heller ikke snakket så mye seg imellom om hvordan de ser for seg at et verdig farvel skal være.

En viktig oppgave for oss som veiledere i gravferd er å skape gode forutsetninger for at du som pårørende kan føle deg trygg på at du tar riktige valg. Da tenker vi både på det at du som pårørende skal treffe dine valg i omgivelser som er trygge, vante og behagelige for deg. Du skal kunne forvente at vi vil bidra til en trygg, åpen og personlig tone når du møter oss. Vi prøver også kontinuerlig å oppfordre til å snakke sammen om og forberede seg til man står i den situasjonen at man skal planlegge en gravferd. Mange uttaler at de opplever at døden inntreffer plutselig, selv om den er ventet.

Vår erfaring er at det er lettere for de pårørende som kjenner til avdødes ønsker. De føler seg tryggere når mange og viktige valg skal tas.


VR- presentasjon av kommunens ulike seremonisteder.

Det er ikke uvanlig at pårørende ikke helt husker hvordan det f.eks. ser ut i Orelund kapell. Vi opplever ofte at det kommer en del spørsmål knyttet til lokalenes estetiske uttrykk og praktiske løsninger under første samtale mellom oss og pårørende.

Derfor har vi en stund jobbet med å kunne gi deg anledning til å kunne betrakte og utforske seremonilokalene i forkant av en kommende gravferd. Også i forkant av møtet med oss. Hjemme i din egen stue kan du nå bli kjent med de ulike seremonisteders estetiske uttrykk, romfølelse og praktiske utforming. En virtuell visning er et digitalt produkt som gir deg opplevelsen av å være på stedet hvor panoramabildene blir tatt. Du kan da se deg rundt i alle retninger og bevege deg dit du ønsker. Dette likner på Google maps funksjonen, Street view.

For noen er de vanlige stedene for seremoni godt kjent, for andre er det ikke det. Vi tenker at det er av betydning hvordan dine omgivelser er når du er i sorg eller har det vanskelig.

Det er mange som ikke kjenner til alle de ulike mulighetene man har når det gjelder gjennomføringen av en gravferd. Det er ikke alltid rom eller anledning til å drøfte alle de ulike mulighetene som finnes. Det er ikke alltid at det er et ønske om dette heller fra pårørendes side. Mange av de som er kommet i den situasjonen at de skal planlegge en gravferd, støtter seg ofte til løsninger som er innenfor det som de aller fleste velger og kaller for vanlig.

Vår erfaring er at mange kan oppleve de mange valgmulighetene som forvirrende. Derfor er det for oss viktig å lytte til det du som pårørende sier og uttaler at er viktig for deg. Dette er alltid utgangspunkt for den videre planleggingen.

Sammen med Virtuelt Hjem har vi fått lov til å være med å lage og utvikle en måte å presentere seremonilokaler for gravferd på. Så langt vi vet er dette ikke gjort med tanke på gravferdsseremonier tidligere i Norge. Vi kaller dette for VR- presentasjoner av seremonirom. Det hele går ut på at du i ro og mak og i eget tempo kan gjøre deg kjent med ulike seremonirom som benyttes til gravferd og begravelser i kommunen.

Det er mange ting som har betydning for oss og kanskje spesielt når vi er i sorg eller føler oss sårbare. Hvor langt er det til nærmeste toalett? Hvor kommer nærmeste pårørende til å sitte? Hvor bør jeg ta sikte på å sette meg om jeg vil sitte litt uforstyrret? Hvor bør jeg plassere meg strategisk dersom jeg kan få behov for å raskt ta meg ut av lokalene uten å forstyrre noen unødvendig? Er lokalene lyse og åpne? Lune og mørke? Er det mye eller lite vinduer? Hvor tett må vi sitte? Osv.

Vi håper at dette kan bidra til at pårørende kan føle seg mer forberedt og at dette kan bidra til lavere skuldre og mer tilstedeværelse for pårørende under selve seremonien. At dette kan gi bedre muligheter for en god sorgbearbeidelse.
Omgivelsenes betydning for bearbeidelse av sorg

Jeg tenker at omgivelsenes betydning er litt undervurdert i vår bransje. Og jeg tenker at omgivelsene kanskje har større betydning for oss enn det vi er klar over. Jeg tror dette gjelder både for der hvor den kommende gravferden planlegges og for der hvor selve seremonien gjennomføres. Det samme mener jeg gjelder for syningsseremonier.

Selv opplever jeg at mine omgivelser påvirker min indre opplevelse av håp, tro, mening og av hvordan ting egentlig henger sammen her i livet. Det er for meg veldig sannsynlig at også mange andre kan oppleve at at deres «indre bilder» både kan berikes, utvikles, utfordres eller mørklegges av de omgivelsene man befinner seg i. Dette gjelder kanskje mest når vi er i en sårbar situasjon, slik man gjerne er når man er i sorg over en relasjon som ikke lenger er her.

Det er nok meget gode grunner til at mange mennesker oppsøker naturen. Naturen oppfattes som et godt sted å være når man har problemer, har behov for avveksling, roe ned, tenke nytt eller om man er i sorg.Gravferdskonsulent Cecilie Bryde Trosby.

Daglig leder og eier av Bryde Begravelsesbyrå i Sandefjord, Vestfold. Har solid erfaring med arbeid rundt sykefravær, rekruttering, IA- og nærværs- arbeid i ulike bedrifter. Utdannet innen ledelse, sosiologi og kompetanseutvikling.

Epost

LinkedIn

Facebook
146 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page