Forslag til salmer

Blott en dag

Bred dina vida vingar

Da Jesus satte sjelen fri

Deg være ære

Deilig er jorden

Den dag du gav oss, er til ende

Den store, hvite flokk

Det hev en rose sprunge

Dype, stille, sterke, milde

Eg veit i himmelrik ei borg

En rose er utsprunget

Ein fin liten blome

Fager kveldssol smiler

Fylt av glede over livets under

Gud, når du til oppbrudd kaller

Guds kjærleik er som stranda og som graset

Han er oppstanden, Halleluja

Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmektig

Her møtes alle veie

Herre Gud ditt dyre navn og øre

Hvilken venn jeg har i Jesus

I himmelen, i himmelen

Ikke en spurv til jorden

Ingen er så trygg i fare

Jeg har en engel som følger meg

Jeg folder mine hender små

Jeg vet en deilig have

Jeg seiler på livets hav

Jeg er i Herrens hender

Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

Jesus den eneste, helligste, reneste

Jesus lever, graven brast

Jesus styr du mine tanker

Jesus, Frelser, vi er her

Kjærlighet er lysets kilde

Kjærlighet fra Gud

Klippe, du som brast for meg

La oss vandre i lyset

Lei, milde ljos

Lykksalig lykksalig

Løftene kan ikke svikte

Med Jesus vil eg fara

Milde Jesus, dine hender

Måne og sol, skyer og vind

Navnet Jesus blekner aldri

No livnar det i lundar

Nærmere deg min Gud

Nå er livet gjemt hos Gud

O bli hos meg

O Jesus, du som fyller alt i alle

O Jesus åpne du mitt øye

Salige visshet: Jesus er min

Skriv deg Jesus på mitt hjerte

Store Gud, vi lover deg

Så ta da mine hender

Tenn lys

Tenk når engang den tåke er forsvunnet

Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

Tårnhøye bølger går

Velt alle dine veie

Vær meg nær, å Gud. 

Vår Gud han er så fast en borg

Å leva, det er å elska

Å salige stund uten like

Å hvor salig å få vandre

Å tenk når engang samles skal

Salmer ved graven

Alltid freidig når du går

Kjærlighet fra Gud

Lykksalig, lykksalig

Nærmere deg, min Gud

Så ta da mine hender

Å leva, det erå elska

Å, tenk når engang samles skal

Bryde-02.png

Vakttelefon hele døgnet. 
Ring: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat