top of page
shutterstock_1751418050_edited_edited_ed

Å planlegge en gravferd

Dette skjer vanligvis ved en gravferd:

Under vil du se en slags grov-skisse over noen av de tingene som det er vanlig å gå igjennom når man planlegger gravferd. Det er en rekke ting som skal skje og som det skal tas stilling til og ordnes i dagene frem til seremoni og den avsluttende begravelsen eller kremasjonen.

 

1: Ved dødsfall. Dersom dødsfallet skjer på et sykehus eller institusjon, er det en lege som fyller ut dødsattesten. Hvis dødsfallet skjer i hjemmet, må lege kontaktes for å få for å fylle ut attesten. Dette må gjøres før begravelsesbyrået kontaktes.

 

2: Hente avdøde. Dersom dødsfallet skjer på sykehus, blir avdøde gjerne overført til et kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet. Enkelte institusjoner har ikke kjølerom og da kontaktes vi gjerne for henting samme dag. Hvis dødsfallet skjedde hjemme, tar dere gjerne kontakt med oss for å avtale tidspunkt for når vi skal hente. Vi bringer da avdøde til nærmeste kapell med kjølerom.

 

3: Arrangere gravferden. Som pårørende og etterlatte bestemmer dere selv gravferdens innhold og omfang, men avdøde kan ha kommet med ønsker om sin gravferd. Når rammene for gravferden settes, er det uansett viktig å ta hensyn til den religionen og livssynet avdøde hadde.

 

4: Planleggingssamtalen: Dette starter ofte med en samtale mellom en fra byrået og dere som nærmeste pårørende. Vi bistår dere gjerne med det som trengs å gjøres i forbindelse med gravferden.

 

5: Syning: Å kunne se avdøde en siste gang i rolige omgivelser kan gi trøst til mange. Institusjoner har gjerne egne lokaler eller rom spesielt for dette. Vi kan også tilrettelegge for at dere skal kunne se avdøde og på den måten få mulighet til å ta et mer personlig farvel.

 

6: Transport av avdøde: Vi kan ta oss av transport av avdøde. Det er vanligvis behov for transport fra dødsstedet til kapell eller seremoni sted og deretter til gravlund eller Krematorium.

 

7: Annonsering av dødsfallet: Vi i Bryde Begravelsesbyrå bistår dere gjerne med utforming og bestilling av dødsannonse i avisen. Vi tilbyr også en digital minneside med dødsannonse med muligheter for annonsering.

 

8: Seremonien: Seremonien finner sted vanligvis sted mellom 1-2 uker etter dødsfallet. Oftest holdes seremonien i kirke eller kapell. Når det holdes en begravelse avsluttes det med at kisten bæres ut og senkes i jorden. Når det holdes Bisettelse, bæres kisten ut til en ventende bårebil på utsiden som kjører avdøde til Krematoriet. Urnenedsettelse vil foregå i etterkant. Vi kan bistå med pynting av lokaler, fremskaffelse av programmer og avtaleinngåelser med prest/ gravferdstaler, organist, musikere og kirketjener slik at seremonien blir slik dere ønsker.

 

9: Minnestund: Det kan være fint å treffes i etterkant av seremonien til minnesamvær. Vi bistår dere gjerne med å ordne dette også.

10: Offentlige kontorer og eventuelle stønader: En rekke offentlige kontorer skal ha beskjed om dødsfallet. Videre kan det være aktuelt for dere å søke om båretransport og/ eller gravferdsstønad. Bryde Begravelsesbyrå bistår dere gjerne med dette.

10: Offentlige kontorer og eventuelle stønader: En rekke offentlige kontorer skal ha beskjed om dødsfallet. Videre kan det være aktuelt for dere å søke om båretransport og/ eller gravferdsstønad. Bryde Begravelsesbyrå bistår dere gjerne med dette.

Benytt gjerne gravferdsplanleggeren:

 

 

For deg som vil planlegge din egen gravferd:

Skjema

bottom of page