top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR BRYDE BEGRAVELSESBYRÅ

 

 

Ansvarlig
Daglig leder Cecilie B. Trosby er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Bryde Begravelsesbyrå.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, slektskapsforhold og personnummer. 

Personopplysninger om avdøde omfattes ikke av lov om behandling av personopplysninger. Om den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, sivilstand, statsborgerskap, fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. Dersom vi skal søke Nav om behovsprøvd gravferdsstønad må vi innhente likningspapirer.

Vi lagrer også fullt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer og slektskapsforhold på arvinger etter en avdød.

For personer som kommer til oss for å planlegge sin egen gravferd, lagrer vi deres navn, religionstilhørighet og egne ønsker for egen gravferd.

Formål med behandlingen

Formålet med innhenting og lagring av personlige opplysninger er at vi ønsker å bidra til å gjennomføre gravferden slik pårørende ønsker. Vi behandler opplysningene for å kunne hjelpe de pårørende med å gjennomføre en gravferd og melde dødsfall der pårørende ønsker vi skal melde dette (Offentlige myndigheter).

Opplysningene vedrørende den avdøde behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg/dere som kunde og det offentlige.

 

Grunnlaget for behandlingen:

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-post adresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Opplysningene benyttes også til å oppfylle de krav vi har fra det offentlige om informasjon for gjennomføring av oppdragsavtalen.

Der du har samtykket til det benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service som er relevant for oppdragsavtalen via telefon, e-post og postutsendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp/gravferd.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: gravferdsmyndigheter, skifterett, NAV, skatteetat, leverandør av minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser, takkeannonser og minnesider. Disse har forpliktet seg til å behandle personopplysninger i henhold til GDPR.

Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med oppdragsavtalen lagres i vårt aktive kunderegister i 1år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldene forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud:

Vi har personvernombud, Cecilie B. Trosby, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir etterfulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. I tillegg slettes personopplysninger når vi ikke lenger har et behov for å ha de tilgjengelige hos oss.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse: 
 

cecilie@brydebegravelse.no.

bottom of page