top of page
shutterstock_1751418050_edited_edited_ed

Den Avdøde

De første timene etter dødsfallet

Når en person dør på institusjon eller på et sykehus, er det institusjonens ansvar å stelle avdøde og overføre båren til et kjølig rom. Dersom dødsfallet skjer i hjemmet, tar de pårørende selv kontakt med lege. Etter at legen har skrevet ut en dødsattest, er det opptil de pårørende å tilkalle oss i begravelsesbyrået.

Bryde Begravelsesbyrå kan kontaktes hele døgnet og kommer gjerne og henter der hvor avdøde befinner seg. Vi kommer da med bårebil og steller, vasker og bringer avdøde til nærmeste kapell med kjølerom.

Det er ikke uvanlig at pårørende ønsker å ha avdøde hjemme noen timer etter dødsfallet, slik at de som ønsker får tatt farvel.

 

Syning

En måte å bearbeide sorgen på kan være å se og berøre den avdøde, som for å bekrefte for deg selv at det virkelig er sant. Dette kan foregå på flere måter.

Dersom dødsfallet skjedde på institusjon eller sykehus, vil det vanligvis være mulig å se avdøde der. Dette skjer gjerne i ro og fred ved sykesengen eller i et lite syningsrom for de institusjonene som har dette. En syning kan også la seg ordne ved hjelp av oss i begravelsesbyrået. Vi bistår dere med å finne den måten som blir riktig for dere.

Når vi i Bryde Begravelsesbyrå blir kontaktet for å ta oss av gravferden, vil vi foreta et stell av avdøde og legger vedkommende i kiste etter avtale med dere. Deretter overfører vi avdøde til et Kapell med kjølerom i påvente av seremonidagen.

Dersom det er ønskelig, kan dere som pårørende selvfølgelig være med på hele eller deler av denne prosessen. 

 

Obduksjon

Dette kan blant annet skje dersom det er usikkerhet rundt dødsårsaken. Politiet kan også forlange at avdøde blir obdusert (uten samtykke fra pårørende) dersom dødsfallet har skjedd uten at noen er tilstede eller dødsfallet på en eller annen måte er uventet.

 

Organdonasjon

Organdonasjon er for mange eneste utvei fra en dødelig sykdom. Hvert år opplever mange å miste et familiemedlem. Blir organdonasjon aktuelt, vil legen spørre de pårørende om hva den avdøde ønsket. Vet man ikke dette, er det opp til de pårørende å ta avgjørelsen om organdonasjon.

 

Se mer:  https://organdonasjon.no/

bottom of page