top of page

Prisopplysninger Bryde Begravelsesbyrå min- og max-priser 2022

Kostnaden for en gravferd vil avhenge av hvilke valg du tar. 

Vi er opptatt av åpenhet om priser. Vi vil bistå deg slik at du får tatt et personlig og verdig farvel uavhengig av de valgene dere tar. Her er det lov til å endre på valg for å tilpasse det hele til lommebok og ønsker. 

 

Bryde begravelse har også faste priser på begravelse/ gravferd i Sandefjord og Larvik.

- Gravferd med alt inkludert fra                     64 800,- 

- Tradisjonell gravferd med seremoni til    35 000,-

- Mindre og enklere seremoni til                  26 000,-

- Privat minnestund/ seremoni                    2 500,-  til 25 000,-

- Ved kun henting, kiste og papir                  14 000,-.  

Prisene inkluderer ikke gravstein.

Nedenfor finner du prisforskriftens krav til minimums og maksimumspris og en fullstendig prisliste.

Bryde Begravelsesbyrå bidrar gjerne med å finne hvilke alternativer som vil passe best for deg og dine. Vi gjennomfører en fin og verdig gravferd uavhengig av pris.

Når vi har hatt en planleggingssamtale og vet hva dere ønsker, får dere et detaljert prisoverslag som viser hva det vil koste. Endrer du valgene vedrørende gravferden, kan dette medføre endret pris. Du vil i så fall få nytt prisoverslag dersom det er ønskelig.

Prisopplysninger Bryde Begravelsesbyrå min- og max-priser 2022

 

 

 

Kiste                                                                                 Min.pris                                                           Maks.pris

 

Kiste med utstyr                                                         4 950,-                                                              39 400,-

Stell og nedlegg                                                         1 200,-                                                                2 550,-

Hygieneutstyr                                                                200,-                                                                2 500,-

 

Transport

Bårebil og sjåfør:

Overføring til oppbevaringssted                            2 900,-                                                              6 600,-

Overføring til seremoni:                                           1 600,-                                                               4 200,-

Overføring etter seremoni                                      1 000,-                                                               4 600,-

Over 20. km:                                                                 se utfyllende prisliste.

Klargjøring og henting av kiste                                 350,-                                                                 800,-

Transport av utstyr/ mannskap.                               300,-                                                                  600,-

 

Seremoni

Assistanse, 1-3 personer                                         2 800,-                                                               5 200 +

Dekorasjonsutstyr seremoni                                     500,-                                                                 1000 +

50 Programhefter                                                      1200,-                                                                 1679,-

Kistedekorasjon                                                             75 (3 roser)                                                     4 000 +

Syning (se den avdøde)*                                                -                                                                      2 100,-

 

Dødsannonse

Sandefjord Blad *                                                      1 800,-                                                                  3 000 +

 

Honorarer og gebyrer

Avg. frie honorar                                                           2000,- (400,-)                                                   4 500,-

Avg. plikt. Honorar                                                          800,-                                                                2 500,-

Meld. av papirer til off. kontorer                                    985,-                                                                   985,-

SUM                                                              kr 22 660,-                                                                kr 86 214,- *

 

 

*Max-prisen vil i praksis bli redusert grunnet rett til stønad til båretransport. Det vil si en reduksjon i prisen på 12 799,- i overnevnte oversikt dersom kriteriene er oppfylt (båren må fraktes over 20 km). Uansett vil prisen være påvirket av de valg som tas.

 

Bryde-02.png

Min- og max- priser for Bryde Begravelsesbyrå 2022

Opplysninger:

  • Det er en del produkter/ tjenester som kan velges bort.

  • Ved transport av båren utover 20 km kan NAV etter gjeldende regler dekke kostnader over kr. 2 601,-          

  • 50% tillegg man-lør mellom 16.00 og 22.00.

  • 100% tillegg søndager og helligdager, samt man-lør mellom 22.00 og 07.00.

  • Det gjøres også oppmerksom på at minimumsprisen kan være lavere enn det som fremkommer over, f.eks dersom det ikke er nødvendig å benytte alle båretransport- etappene.

 

  • Det faktureres utover det overnevnte med 750,- pr. påbegynte time ved ønske om bistand fra konsulent eller assistent til tjenester utover det som kommer frem ovenfor.

 

Betalingsbetingelse: Netto pr. 14 dager. Etter forfall beregnes renter i henhold til renteloven.

Full prisliste for Bryde Begravelsesbyrå 2024

Andre kostnader som kan tilkomme:

Kommunale avgifter, f.eks. kremasjonsavgift.

Leie av gravplass.

Minnesamvær

Gravstein med inskripsjon og evt. annen dekor.

Blomster.

Musikalske innslag i seremonien

Flere og/ eller større annonser.

Takkeannonse

Ekstra transportkostnader dersom man ikke er berettiget transportrefusjon.

Takkekort.

Ekstra minnebøker/ kondolanseprotokoll etc.

 

For at du skal kunne få et mer komplett prisoverslag, er vi selvfølgelig behjelpelige med å finne priser for disse tjenestene om det skulle være aktuelt. 

Blomster:

Fra kr. 25,- til ingen øvre grense.

 

Kistedekorasjoner:                fra 1800,-

Kranser:                                    fra 1 500,-

Hjerter:                                     fra 1 200,-

Båredekorasjoner                  fra   800,-

Bårebuketter                          fra   450,-

Urnedekorasjoner                 fra   800,-

Kondolansebuketter            fra   450,-

3 roser      kr. 75,-

Stønadsordninger ved dødsfall:

Stønadsordninger ved dødsfall:

Det finnes to ordninger gjennom NAV, Transportstøtte og behovsprøvd støtte.

 

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 26 011 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år, blir gravferdsstønaden avkortet mot:
• formue
• tjenestepensjon utbetalt for måneden etter dødsfallet
• forsikringssum og liknende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år, blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 26 011 kroner til å dekke utgifter til gravferden.

 

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med avdøde må transporteres lengre enn 20 km, kan man få dekket nødvendige utgifter til transport til næreste naturlige gravplass i forhold til avdødes bosted. Det er en egenandel på 2 601 kroner for båretransport.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet kommer av yrkesskade.

Det skal betales en egenandel også når avdøde er under 18 år.

bottom of page