Bryde-02.png

Prisopplysninger Bryde Begravelsesbyrå min- og max-priser 2020

Kostnaden for en gravferd vil avhenge av hvilke valg du tar. Bryde begravelse har faste priser på begravelse/ gravferd med tradisjonell seremoni til NOK 28 000,- forenklet seremoni til NOK 23000,- og begravelse uten seremoni til NOK 10 500,-.  

Nedenfor finner du prisforskriftens krav til minimums og maksimumspris og en fullstendig prisliste.

Bryde Begravelsesbyrå bidrar gjerne med å finne hvilke alternativer som vil passe best for deg og dine. Vi gjennomfører en fin og verdig gravferd uavhengig av pris.

Når vi har hatt en planleggingssamtale og vet hva dere ønsker, får dere et detaljert prisoverslag som viser hva det vil koste. Endrer du valgene vedrørende gravferden, kan dette medføre endret pris. Du vil i så fall få nytt prisoverslag dersom det er ønskelig.

Prisopplysninger Bryde Begravelsesbyrå min- og max-priser 2020

 

 

 

Kiste                                                                                 Min.pris                                                           Maks.pris

 

Kiste med utstyr                                                        3 900,-                                                              22 500,-

Stell og nedlegg                                                         1 200,-                                                                2 550,-

Hygieneutstyr                                                             150,-                                                                   2 500,-

 

Transport

Bårebil og sjåfør:

Overføring til oppbevaringssted                    2 700,-                                                              5 400,-

Overføring til seremoni:                                      1 900,-                                                               3 800,-

Overføring etter seremoni                                 1 000,-                                                               2 800,-

Over 20. km:                                                                 se utfyllende prisliste.

Klargjøring og henting av kiste                      350,-                                                                 800,-

Transport av utstyr/ mannskap.                     300,-                                                                  600,-

 

Seremoni

Assistanse, 1-3 personer                                       2 700,-                                                               5 100,-

Dekorasjonsutstyr seremoni                             500,-                                                                  1500,-

50 Programhefter                                                     1280,-                                                                 1650,-

Kistedekorasjon                                                         60 (3 roser)                                                         4 000,-

Syning (se den avdøde)*                                       -                                                                            2 100,-

 

Dødsannonse

Sandefjord Blad *                                                      1 800,-                                                              3 000,- +++

 

Honorarer og gebyrer

Avg. frie honorar                                                       2000,- (400,-)                                             4 000,-

Avg. plikt. Honorar                                                  850,-                                                                2 000,-

Meld. av papirer til off. kontorer                 875,-                                                                   875,-

Administrasjonskostnader                             300,-                                                                  500,-

SUM                                                              kr 21 865,-                                         kr 65 675,-

Min- og max- priser for Bryde Begravelsesbyrå 2020

Opplysninger:

  • Det er en del produkter/ tjenester som kan velges bort.

  • Ved transport av båren utover 20 km kan NAV etter gjeldende regler dekke kostnader over kr. 2 473,-          

  • 50% tillegg man-lør mellom 16.00 og 22.00.

  • 100% tillegg søndager og helligdager, samt man-lør mellom 22.00 og 07.00.

  • Det gjøres også oppmerksom på at minimumsprisen kan være lavere enn det som fremkommer over, f.eks dersom det ikke er nødvendig å benytte alle båretransport- etappene.

 

  • Det faktureres utover det overnevnte med 700,-/ 600,- pr. påbegynte time ved ønske om bistand fra konsulent eller assistent til tjenester utover det som kommer frem ovenfor.

 

Betalingsbetingelse: Netto pr. 14 dager. Etter forfall beregnes renter i henhold til renteloven.

Full prisliste for Bryde Begravelsesbyrå 2020.

Andre kostnader som kan tilkomme:

Kommunale avgifter, f.eks. kremasjonsavgift.

Leie av gravplass.

Minnesamvær

Gravstein med inskripsjon og evt. annen dekor.

Blomster.

Musikalske innslag i seremonien

Flere og/ eller større annonser.

Takkeannonse

Ekstra transportkostnader dersom man ikke er berettiget transportrefusjon.

Takkekort.

Ekstra minnebøker/ kondolanseprotokoll etc.

 

For at du skal kunne få et mer komplett prisoverslag, er vi selvfølgelig behjelpelige med å finne priser for disse tjenestene om det skulle være aktuelt. 

Blomster:

Fra kr. 20,- til ingen øvre grense.

 

Kistedekorasjoner:                                                              fra 1500,-

Kranser:                                                                                        fra 1 200,-

Hjerter:                                                                                          fra 1 000,-

Båredekorasjoner                                                                  fra 600,-

Bårebuketter                                                                             fra 400,-

Urnedekorasjoner                                                                 fra 500,-

Kondolansebuketter                                                          fra 400,-

3 roser                                                                                              kr. 60,-

1 rose                                                                                                kr. 20,-

Stønadsordninger ved dødsfall:

Stønadsordninger ved dødsfall:

Det finnes to ordninger gjennom NAV, Transportstøtte og behovsprøvd støtte.

 

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 24 734 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år, blir gravferdsstønaden avkortet mot:
• formue
• tjenestepensjon utbetalt for måneden etter dødsfallet
• forsikringssum og liknende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år, blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 24 734 kroner til å dekke utgifter til gravferden.

 

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med avdøde må transporteres lengre enn 20 km, kan man få dekket nødvendige utgifter til transport til næreste naturlige gravplass i forhold til avdødes bosted. Det er en egenandel på 2 473 kroner for båretransport.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet kommer av yrkesskade.

Det skal betalet en egenandel også når avdøde er under 18 år.

Telefon: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat