top of page

Kjære Pårørende

Døden kommer gjerne brått, selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang.

Ingen er forberedt på døden, og det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når et dødsfall har funnet sted.

Tar du kontakt med oss, vil vi bistå deg med å ordne i de tanker og prioriteringer du har, slik at den kommende gravferden blir slik du ønsker den skal bli. Ring oss på vår døgnåpne telefon 46 90 66 14.

Les gjerne mer om hva som venter deg ved å bla nedover på siden eller ved å velge et tema ved å klikke på knappene under.

Anker 1
Hveteåker

Den avdøde

Døden kommer ofte brått, selv når den er ventet. Spesielt for de som står den avdøde nærmest. Det kan være vanskelig å forstå og ta inn over seg at en nær relasjon ikke lenger skal være blant oss.

Dødsfallet stadfestes av en lege i en dødsattest. Avdøde blir deretter normalt stelt og oppbevart kjølig, lagt i kiste og oppbevart videre på et kjølig sted frem til seremonidagen.

Vi vil her gi deg svar på vanlige spørsmål knyttet til dødsfall, syning og obduksjon.

Anker 2

Å planlegge en gravferd

Det er mye å ta stilling til når man skal planlegge en begravelse. Hvor skal seremonien være? Skal det være kremasjon eller jordbegravelse, hvilke musikkstykker skal spilles? Hvilken kiste og blomster skal brukes? Hvordan kan det settes et personlig preg på gravferden? Hvem skal si noe under minnetalen? Skal det være minnesamvær etterpå og hvor skal avdøde gravlegges?

Vi vil her gi deg en oversikt over mye av det som inngår i det å planlegge en gravferd.

Ved
Anker 3
shutterstock_1027818922.jpg
Bryde-02.png

Hvem bestemmer?

Det er den nærmeste pårørende som har rett til å bestemme over den avdøde; om det skal være en seremoni, hva slags seremoni, hvor den avdøde skal gravlegges osv. Selv om det tas en avgjørelse om hvem som skal være «den ansvarlig for gravferden», er det vanlig og naturlig at familien samarbeider om planlegging og om å ta avgjørelsene knyttet til gravferden. Dersom den avdøde har skrevet ned eller uttrykt tanker eller ønsker omkring sin gravferd, bør man også ta hensyn til dette.

Vår første samtale

Vi i Bryde Begravelsesbyrå ønsker å danne oss et best mulig bilde av personen som har gått bort, slik at vi sammen kan forberede en verdig avskjed. Nedenfor får du vite hva du kan vente deg av vår første samtale. Det er opp til deg hvor mye du ønsker å forberede deg og tenke på i forkant av denne samtalen.
 

dyreliv
Anker 4
Anker 5

Syning

Syning er et uttrykk som brukes når noen ser den avdøde. Den kan finne sted når som helst mellom dødsfallet og begravelsen eller bisettelsen.

Det å være med på en syning gir en ekstra mulighet for ettertanke og avskjed med en nær relasjon og omtales ofte som viktig for pårørendes videre sorgbearbeidelse.

Anker 6

Sorg

Sorg er en nødvendig og naturlig reaksjon når vi mister noen som vi er glad i. Plutselig kan fremtiden virke vanskelig å forholde seg til og reaksjoner som sinne, smerte og fortvilelse kan være helt naturlige måter å reagere på. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.

Her kan du lese mer om sorg og om hvordan du kan få bistand til å gå videre.

bottom of page