Bryde-02.png

Ved dødsfall

 

Døden kommer ofte brått, selv når den er ventet.

Spesielt for de som står den avdøde nærmest, kan den første tiden oppleves kaotisk og vanskelig. Det kan være vanskelig å ta stilling til alt det som skal ordnes samtidig med at man tar inn over seg det som er skjedd.

Ta kontakt for råd og veiledning på 46 90 66 14

Bryde-02.png

For mange føles det godt å få hjelp i denne situasjonen. Bryde Begravelsesbyrå er da behjelpelige med alt det praktiske etter et dødsfall.

På den ene siden vil vi bidra til at du ikke skal føle at planleggingen rundt gravferden blir som en ekstra påkjenning i en tung tid.

På den andre siden vil vi bidra til at du, om det er ønskelig, kan gi begravelsen et personlig preg.

Det er opptil deg i hvilken grad du og din familie blir involvert i planleggingen og arbeidet med og rundt gravferden.

Ved første kontakt med oss, går vi gjennom de første praktiske tingene samt avtaler tid til et møte/konferanse. Under konferansen/ møtet kan vi sammen nærmere planlegge seremonien etter deres og avdødes ønske.

Ta kontakt for råd og veiledning på 46 90 66 14

Telefon: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat