Musikk, salmer og solosang

Gjennom valg av musikk og sang kan man skape en verdig og fin ramme rundt gravferden. Musikk for å hedre, for å minnes og/ eller til ettertanke. For mange har dette blitt en betydelig og viktig del av seremonien. Nedenfor har vi forsøkt å lage ulike oversikter over sanger, musikk og salmer som ofte benyttes i gravferd.

Musikk

Våre forslag til musikk instrumentelle innslag

Salmer

Dette er våre forslag til salmer ved begravelser og bisettelser

Solosang

Dette er våre forslag til sanger som kan være fine solosanger. Både for kvinnelige og mannlige stemmer.

Sanger for barn og unge

Forslag til sanger og musikk som kan passe når avdøde er et barn eller et ungt menneske.

Bryde-02.png

Vakttelefon hele døgnet. 
Ring: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat