top of page

Musikk, salmer og solosang

Valget av musikk og sang kan gi riktig og verdig stemning i seremonien. Det finnes musikk for å hedre, for å minnes, til ettertanke og som gir trøst.

På denne siden har vi forsøkt å samle noen av de salmer, musikkstykker og solistsanger som ofte benyttes i gravferdssammenheng.

shutterstock_513872758%25202_edited_edit

"Sjelen har steder bare musikken kan nå"

shutterstock_55712467 2.jpg

Musikkstykker

Våre forslag til instrumentelle innslag.

Stykker som ofte spilles i seremonier gjerne ved oppstart, etter minnetale eller ved avslutning/ utgang.

Se forslag her

shutterstock_28893742_redigert.jpg

Salmer

Her kan du finne noen salmer som ofte benyttes til seremonier i regi av Den Norske Kirke

Se forslag her

Solist

Dette er våre forslag til sanger som kan være fine solosanger. Både for kvinnelige og mannlige stemmer.

Se forslag her

shutterstock_162734408.jpg

For barn og ungdom

Forslag til sanger og musikk som kan passe når avdøde er et barn eller et ungt menneske.

Se forslag her

shutterstock_1015027591.jpg
bottom of page