top of page

Informasjon om henting av avdøde og om syning:

Dødsfallet skjedde i institusjon eller sykehus:

Dersom dødsfallet skjer på institusjon eller sykehus, vil ansatte der bistå med å melde fra til de riktige instansene.

Ved dødsfall på sykehus flyttes avdøde først til stedets kjølerom. De fleste sykehus har eget kapell/ rom i tilknytning til kjølerommet. Her er det anledning til å se den avdøde. Vi sørger for videre transport på et senere tidspunkt.

Noen institusjoner har ikke eget kjølerom og avdøde må derfor hentes på rommet. I samråd med deg og personalet på avdelingen vil vi bistå med henting til avtalt tid. Den avdøde flyttes til nærmeste mottakskapell eller oppbevaringssted.

Dødsfallet skjedde i hjemmet:

Ved dødsfall i hjemmet, må pårørende selv ta kontakt med legevakt. Legen kommer da og fyller ut dødsattesten. Dødsattesten fylles ut tidligst to timer etter dødsfallet og må være ferdig utfylt før avdøde kan flyttes eller kan hentes av begravelsesbyrået.

Etter avtale med pårørende/ etterlatte henter vi avdøde. Noen ønsker at avdøde blir hentet med en gang, mens andre velger å bruke litt mer tid på avskjeden.

Ring oss gjerne for råd og veiledning på tlf.

Hvordan vi henter avdøde:

Vanligvis kommer vi med en hentebåre som avdøde blir lagt på.  Dersom det ønskes at avdøde hentes i kiste må de pårørende velge hvilken type kiste som skal brukes før den døde skal flyttes. Ved dødsfall i hjemmet eller på institusjon transporteres avdøde til et mottakskapell/ oppbevaringssted. Den avdøde blir transportert i bårebil, lagt på kjølerom, stelt og lagt i kiste.

Ring oss gjerne for råd og veiledning.

Om syning/ ta personlig farvel:

Familien kan samles til syning/ rundt en åpen kiste ved sykehuset, institusjonen eller i en av oppbevaringsstedenes egnede rom for dette. Syning er et uttrykk som brukes når noen ser den avdøde. Den avdøde kan være i en seng, på en båre eller i en kiste. En syning kan finne sted når som helst mellom dødsfallet og selve begravelsen. Ved sykehus og sykehjem har man som regel mulighet til å se den avdøde på rommet den første tiden etter at dødsfallet har funnet sted. Da er den avdøde som oftest stelt. Senere er det også mulig å se den avdøde etter at han/ henne er lagt i kisten. Den avdøde kan da enten være kledd i egne ønskede klær eller de kan kles i en hvit skjorte som følger med kisten.

Dersom det er ønskelig for pårørende, kan Byrået gi råd og veiledning om hvilke muligheter som finnes.

Ønskes du/ dere tilstedeværelse av prest/ taler eller en annen ønsket person? Kan det anbefales at barn deltar i en slik situasjon? Kan du legge gjenstander i kisten eller prege kisten på noen måte? Å ta seg tid til syning kan være viktig relatert til bearbeidelsen av sorgen.

Kanskje har du sittet mye ved avdødes side under et lengre sykeleie og på den måten ikke har det samme behovet for å ta farvel? Kan det være at andre av avdødes nærmeste som har behov for å ta farvel ved syning?

Du skal være helt trygg på at vi uavhengig av om du ønsker syning eller ikke, sørger for at avdøde legges i kiste og flyttes til seremonisted i tråd med den avtalen vi har med deg/ dere.

Du kan kontakte oss på 46 90 66 14

bottom of page