Humanistisk seremoni

Dette er et forslag til en humanistisk seremoni ved gravferd. Det vanlige er at man fastsetter programmet sammen med en gravferdstaler fra Human- Etisk Forbund. 

Eksempel:

Forhåndsmusikk 
Klokkeringing 
Musikk / solosang / fellessang 
Minneord 
Personlig hilsen 
Tale 
Musikk / solosang / fellessang 
Opplesing (dikt eller lignende) 
Musikk / solosang / fellessang
Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i seremonirommet

Kontakt oss

Telefon: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat