top of page

Kirkelig seremoni

Inngangsmusikk* 
Klokkeringing 
Preludium (solospill eller forspill til salme) 
Salme 
Inngangsord 
Inngangsbønn 
Minneord 
Korte hilsener, dikt, blomsterpålegg* 
Solospill eller salme* 
Skriftlesing 
Salme (kan utelates hvis det er salme etter minneord) 
Tale 
Bønn 
Herrens bønn
*valgfritt, ikke en del av et obligatorisk rituale.Ved bisettelse fra kirke blir ikke kisten senket, men bæres ut til begravelsesbilen under postludiet.

Ved begravelse følger salme, musikkinnslag* og postludium (kisten bæres ut under postludiet). Ved graven synges en salme etterfulgt av skriftlesing og bønn. Kisten senkes. Seremonien avsluttes med jordpåkastelse, skriftord, velsignelse og salmevers.

bottom of page