top of page

Personlig seremoni

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral og regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.
I en personlig seremoni bestemmes alt innhold av familien.

 

Pårørende er selv ansvarlig for å velge et passende lokale for seremonien.
Vi i Bryde Begravelse hjelper deg med dette og bistår dere for å finne en løsning som svarer til deres behov og ønsker.

Pårørende kan selv velge hvem de vil skal lede seremonien. Dette kan være et familiemedlem, noen fra bekjentskapskretsen eller en person som har erfaring med å påta seg denne type oppdrag.

Det er også mulig å sette sammen og styre seremonien uten å ha en egen seremonileder.

Det er viktig at en eventuell seremonileder er innforstått med bakgrunnen for at man ønsker en livssynsåpen seremoni og respekterer dette valget. Byrået kan gi råd til pårørende og anbefale en egnet person til å gjennomføre seremonien på den måten man ønsker.

bottom of page