Begravelse har en verdi for oss. Hvorfor ellers betaler vi for en begravelse med blomster og minnessamvær? Kanskje har det en kostnad å la det være?

Det har en pris å samle mennesker, det har en pris å la det være

Kontakt oss

Telefon: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat