top of page
shutterstock_1751418050_edited_edited_ed

Planleggingssamtalen

Vi i Bryde Begravelsesbyrå ønsker å danne oss et best mulig bilde av personen som har gått bort, slik at vi sammen kan forberede en verdig avskjed. Nedenfor får du vite hva du kan vente deg av vår første samtale. Det er opp til deg hvor mye du ønsker å forberede deg og tenke på i forkant av denne samtalen.

Prosessen med å lage en fin avskjed starter gjerne med en samtale mellom dere og en gravferdskonsulent fra Bryde Begravelsesbyrå. En samtale som skal lede ut i avgjørelser og valg som er i tråd med deres ønsker og behov. Å avtale et tidspunkt for en slik planleggingssamtale er noe av det første som gjøres etter dødsfallet og familien tar kontakt med byrået.

Vi har full forståelse for at tiden etter et dødsfall kan virke overveldende. Som pårørende er det mange spørsmål å ta stilling til, både praktiske og følelsesmessige. Under planleggingssamtalen blir vi enige om hva som må håndteres i forkant av gravferden, og hva som kan vente til etter seremonien.

 

Selve planleggingssamtalen

Bryde Begravelsesbyrå gjennomfører fortrinnsvis denne samtalen hjemme hos dere som pårørende. Dette fordi vi tenker at omgivelsene har betydning for ens tilstedeværelse i viktige beslutninger som skal tas. Men om det er ønskelig eller om dere foretrekker at vi skal treffes på et annet passende sted, får vi til det. Vi treffes også digitalt når det er behov for det.

Samtalene varer gjerne i 2- 2,5 timer. Som Begravelsesbyrå tilbyr vi oss å sørge for at det praktiske og formelle knyttet til gravferden blir ivaretatt på en god måte. Dere som pårørende skal oppleve trygghet og støtte under forberedelsene av deres siste farvel.

I løpet av samtalen lager vi en oversikt over hva som skal gjøres i forkant av gravferdsseremonien, hvordan den skal gjennomføres og hvem som har ansvar for de ulike gjøremålene. (Mange pårørende vil gjerne være med og bidra, mens andre synes det er godt å la begravelsesbyrået ta seg av oppgavene. Dette er helt opp til dere).

Under samtalen får dere informasjon om hva tjenestene våre vil koste og dere kan forvente å få et skriftlig prisoverslag. Vi vil også i denne samtalen informere om veien videre med tanke på gravstein, urnenedsettelse og eventuelt veien videre i forhold til skifte og arveoppgjør.

 

Forberedelse til planleggingssamtalen

Det kan være nyttig å ha gjort seg noen tanker før samtalen du skal ha med oss. Vi skal i samtalen samle inn og nedskrive den informasjonen som offentlige kontorer har behov for, utforme en eventuell dødsannonse, ta stilling til blomster, pynt, kiste og musikkvalg for seremonien.

Dette kan du tenke i gjennom på forhånd:

  • Ønsker dere en begravelse der kisten senkes ned i jorden? Eller ønsker dere en Bisettelse der med påfølgende kremasjon og urnenedsettelse i etterkant?

  • Skal det være en religiøs, humanetisk eller livsynsåpen seremoni?

  • Har dere noen spesielle ønsker for hvor seremonien skal holdes og hva den skal inneholde?

  • Tenk litt gjennom hva slags musikk og blomster dere ønsker, hvem dere ønsker at skal holde minnetalen og om hvem som evt. skal være med på å bære kisten ut.

Det er ikke nødvendig at du forbereder deg før vårt møte, da vi vil sørge for at vi går igjennom alle punkter i samtalen. Du kjenner best hva som passer for deg.

bottom of page