top of page

Kirkelig seremoni

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Livsynsåpen

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

DESIGN

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt. Slik vil en kirkelig seremoni vanligvis foregå.

Les mer

Livsynsåpen seremoni

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral. Den regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

I en personlig

Les mer

Human- Etisk seremoni

Her kan du se et eksempel på hvordan en humanistisk seremoni ved gravferd kan være. 

Les mer

Muslimsk begravelse

Muslimsk begravelse

En muslim som dør skal begraves så snart som mulig. I muslimske land skjer begravelsen gjerne samme dag som dødsfallet. I Norge går det som regel noen få dager fra dødsfallet til begravelsen.

Les mer
bottom of page