Kirkelig seremoni

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Livsynsåpen

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

DESIGN

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt. Slik vil en kirkelig seremoni vanligvis foregå.

Livsynsåpen seremoni

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral. Den regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

I en personlig

Human- Etisk seremoni

Her kan du se et eksempel på hvordan en humanistisk seremoni ved gravferd kan være. 

Muslimsk begravelse

Muslimsk begravelse

En muslim som dør skal begraves så snart som mulig. I muslimske land skjer begravelsen gjerne samme dag som dødsfallet. I Norge går det som regel noen få dager fra dødsfallet til begravelsen.

Kontakt oss

Telefon: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat