Seremonisteder

I Sandefjord er det kommunens enhet for Gravferdsforvaltning som har ansvar for gravlegging, kremasjon, gravplasser og gravminner. 

Det er klare bestemmelser for hvor det er tillatt at gravleggingen av kister og askeurner kan skje. Det er enten på offentlig gravplass, eller etter spesielle tillatelser. 

 

Når det gjelder gravferdsseremonier er det derimot ingen klare bestemmelser for hvor de skal finne sted. Det vanligste er imidlertid at seremonien finner sted i et kapell, i en kirke, på en kirkegård, og noen ganger i kapellrom på institusjoner.

Gravferdsseremonier kan også finne sted i private lokaler og utendørs.

Her vil du finn informasjon om og bilder fra ulike kapell og kirkegårder.

Andebu kirke

Arnadal kirke

Berg trekirke

Bugården kirke

Ekeberg kapell

Fredriksvern kirke

Hederum kirke

Høyjord stavkirke

Kvelde kirke

Larvik kirke

Nanset kirke

Orelund kapell

Sandar kirke

Sandefjord kirke

Stavern kirke

Stokke kirke

Tjølling kirke

Tanum kirke

Undersbo kapell

Østre Halsen kirke

Vestfold Krematorie sitt seremonirom