Bryde-02.png

Vi ønsker at en gravferd hos oss skjer med respekt og verdighet . Både den avdøde, kisten, dekorasjoner og eventuelt urne vil bli behandlet med omtanke og respekt.

Hva vi hjelper til med:

- Henting hele døgnet (etter at legen har utført tilsyn)
- Stell av avdøde dersom dette ikke er utført

- Legger avdøde i kisten

- Transport til og fra oppholdssted, seremonisted og evt. Vestfold Krematorium.

 

- Konferanse/ planlegging- og informasjonssamtale med gravferdkonsulent.

- Vi kan skaffe flotte blomsterdekorasjoner fra flinke blomsterdekoratører

- Skaffe kister i ulike former og farger

- Vi assisterer under seremonien
- Formidle solosang og solospill til begravelsen
- Tilføre gravferden/ seremonien et personlig preg.

- Vi stiller med pynt og nødvendig utstyr
 
- Bestille lokale til minnesamvær og servering 

- Administrasjon og papirarbeid. Vi melder dødsfall til alle offentlige myndigheter. Bistand søknad gravferdstønad til NAV.​

- Bistår ved kjøp av gravstein

46 90 66 14    
Postboks 304, 3201 Sandefjord
Bryde-02.png

Kontakt oss

Telefon: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat