top of page
Søk

Begravelse SandefjordVi opplever at mange utvikler en større bevissthet rundt døden nå enn for bare et par år siden. Det kan virke som om at det snakkes mer om døden og at det er en lavere terskel for å dele sine erfaringer med andre. Enten det gjelder oss selv, våre nærmeste eller bekjente. Vi har også fått mer inspirasjon fra sosiale medier og sett annonser fra begravelsesbyråer som er blitt mer åpne om døden.


Verden ble plutselig veldig digital og teknisk - noe som utfordret det jeg kaller Begravelse Sandefjord da begravelsesbyråer måtte organisere og møte pårørende på en ny og annerledes måte.


Det har ikke bare vært lett for pårørende at rammene rundt møtet og planleggingen med byråene har blitt berørt slik som det er blitt i denne tiden. Det har også for byråene opplevd som vanskelig at det ikke alltid har vært mulig å treffes fysisk, kunnet snakke uten munnbind eller kunnet håndhilse. Vi innser at det kan ha skapt mange vanskelige følelser at vi ikke har kunnet imøtekomme et behov for fysiske møter og kontakt i en ekstra sårbar tid og ha det så åpent og trygt som mulig. Dette er vanskelig for begravelse Sandefjord i en tid som dette med restriksjoner og spesielt sårbare aldersgrupper og ta hensyn til.


Samtidig opplever jeg at vi som byråer har blitt bedre de siste årene til å være til stede eller være mer synlige for befolkning i byen vår ved å vise oss og være mer åpen rundt døden - spesielt digitalt! I tillegg har covid-19 gjort samfunnet mer vant vant til digitaliseringen så dette har også vært positivt for begravelse Sandefjord.


Jeg antar at dette har gjort pårørende mer bevisst på valg og muligheter, og det er nettopp det Prosjekt Begravelse Sandefjord handler om. Det er å vise hvor mange muligheter det er for pårørende og forhåpentligvis vil inspirere flere.


Det er mange flotte steder hvor det kan arrangeres syning, seremoni og minnestund. Både ute og inne. Restriksjoner eller ikke så kan pårørende velge selv hvor de ønsker å ha syning, seremoni eller minnestund. Dette er dessverre ikke mange pårørende klar over. Derfor er vi opptatt av at pårørende skal føle seg sett, forstått og ha mulighet til å ta farvel på sin måte.


Hvert menneske som dør har sin unike historie, og det er en selvfølge at vi skal tilrettelegge slik at denne blir vist og fortalt etter avdødes og pårørendes ønsker.


Med Prosjekt Begravelse Sandefjord ønsker jeg å dele litt om hva den flotte byen vår kan bistå oss med selv i en vanskelig situasjon som dette. Ofte så ser vi at pårørende gjør det som er “forventet” av dem istedenfor å gjøre det som kanskje hadde vært riktig for dem og deres kjære. Som sagt, alle mennesker er unike og derfor er det naturlig at en opplevd riktig måte å ta et personlig farvel på, kan variere noe fra farvel til farvel, relasjon til relasjon eller fra person til person. Folk og relasjoner er forskjellige og det er det naturlig at gravferder også er.Det finnes derfor mange muligheter for pårørende i begravelse Sandefjord. Du kan ha syning hjemme eller i kapellet, seremonien kan også tilrettelegges slik at den kan være i enkelte selskapslokaler eller ute i naturen. Noen vil syns det er fint å kunne ha syning, seremoni og minnestund på et og samme sted og det skal være fullt mulig. Blant annet har Krematoriet I Vestfold denne muligheten til å tilby både syning, seremoni og minnestund under det samme taket. Dette er det ikke så mange som vet.


Begravelse Sandefjord handler om å tenke litt utenfor boksen og gi inspirasjon til de av dere som ønsker å reflektere litt over de valg og muligheter som faktisk finnes. Vi som jobber med dette ønsker å kunne dele av vår erfaring og kunnskap info og bistå dere deg på den måten som du har behov for.


Det finnes også mange muligheter for å personalisere både syning, seremoni og minnestund. Dette kan vi også hjelpe deg med. Vi liker også å åpne for at du som pårørende skal kunne komme og ta et større eierskap selv til hvordan de ønsker å ha det. Det kan være alt fra hvordan blomster skal plasseres eller at flagget til favoritt fotballaget skal ligge på kisten. Eller kanskje det hadde vært ønskelig å ta en gravøl eller lignende til minne om din kjære.


Vi som jobber med dette, sitter med en rekke ulike kontakter eller relasjoner til aktører som på ulike måter kan bidra til å skape ditt personlige farvel; et A-team av mennesker som vil gjøre det siste farvel slik du som pårørende ønsker å ha det.


I Begravelse Sandefjord er det mange flotte mennesker eller aktører som jobber bak i «kulissene». Blomsterbutikkene med sine blomsterbindere er betydelige bidragsytere til å sette farge, lukt og stemning til seremonien. Det bindes og dekoreres med både tradisjonelle og unike blomsteroppsatser til seremoniene. Ruby Elise er en blomsterbutikk som har introdusert oss for mange vakre og nyskapende blomsterdekorasjoner og kombinasjoner. Videre har vi Pia Blomster der man får en zen- følelse så fort du kommer på innsiden av dørene. Noe som også preger hennes vakre blomsterdekorasjoner.


Helga i Bondens Hage sanker planter fra skog og eng i nærmiljøet for å skape et vilt og personlig preg på sine dekorasjoner. Både Ruby Elise og Bondens Hage har også lagt til rette for at pårørende, som ønsker det, kan komme til deres lokaler og aktivt ta del i tilvirkingen av dekorasjonene. For noen kan det være mye sorgbearbeidelse i å være med på dette.


Begravelse Sandefjord er videre heldige som har blomsterbutikkene Nyland blomster, Floriss og Mester Grønn. Alle er de butikker som er tilknyttet større eller mindre kjeder med solid erfaring og profesjonalitet. Sammen bidrar vi til å gi hver av dere unike pårørende blomster som skal sette sitt preg eller uttrykke rett følelse eller bidra til riktig stemning og gi en verdig avslutning. Dette er en jobb vi opplever at alle blomsterdekoratørene tar på alvor


Det er også mulighet for deg som pårørende å bringe med deg mer personlige ting eller gjenstander til gravferden, uansett om det skal være syning, seremoni eller minnestund. Vi som byrå hjelper dere med det dere trenger bistand til og er hele veien opptatt av at ting blir gjort på en måte som dere som pårørende ønsker. Er det noen tanker eller ideer så er vi villig til å strekke oss langt for bidra til å realisere dette og at dette skal bli gjennomført.


Musikken er for mange noe av det mest sentrale i en gravferd. Her finnes det også flere muligheter med ulike sanger, solister, instrumenter, musikkstykker og stemninger. Noen ønsker å ha musikk store deler av seremonien, og andre setter mer pris på stillhet og stemningen rommet i seg selv kan gi. Med begravelse Sandefjord finnes det mange muligheter.


Det er i stor grad opptil hver enkelt hva slags musikk eller sang som man ønsker å ha med i selve gravferdsseremonien. Med seremonier i kirkens regi (slik de fleste velger) er det noen rammer for seremoniens program. I Sandefjord betyr det blant annet at det skal synges minst 2 salmer. Seremonier i Humanetisk forbunds regi, har blant annet bestemmelser om at salmer eller kristelige sanger ikke kan være med i programmet. Har man en bestemt religiøs tilknytning og ønsker å ha en seremoni i den representatives regi, legger det føringer for seremoniens innhold, sang og musikk. Mest fri til å ta egne personlige valg er du om du velger å ha det som kalles en livssynsåpen seremoni.Vi i byråene kan gi deg informasjon om hvilke salmer, musikkstykker eller soliststykker som ofte benyttes i gravferd. Vi har også jevnlig kontakt med byens, nabobyens og fylkets mange solister og organister. Sammen finner vi gode løsninger, gjerne med en kombinasjon av avdødes favorittmusikk, musikk som avskjed fra dere nærmeste, salmer eller musikkstykker som gir ønsket stemning eller som du har et godt forhold til eller betyr noe for deg eller avdøde. Ved begravelse Sandefjord ønsker vi å bidra til å inspirere og komme frem til musikk som blir riktig for ditt farvel. Vi ønsker å stimulere til å tenke på musikkvalg lenge før du kanskje er i en situasjon hvor du må ta disse valgene.


Under pandemien er det også blitt mer vanlig å streame seremonier. I Sandefjord er det et par aktører som har spesialisert seg på dette og som tilbyr sine streamingtjenester til byens pårørende. Mange vil være enige med oss i at streaming ikke fullt ut kan erstatte den fysiske tilstedeværelsen i en gravferd, men produktet har i løpet av denne perioden utviklet seg til å bli meget profesjonelt utført og levert. Dette er blitt et meget godt tilbud, når vanelig deltakelse av en eller annen grunn ikke lar seg gjennomføre.


De fleste vil oppleve å måtte planlegge en eller flere begravelser i livet sitt, så jo tidligere enn tilegner seg kunnskap jo mer rustet og forberedt er man til dagen kommer. Dette er en stor del av prosjekt Begravelse Sandefjord. Det å skape åpenhet og kunnskap om døden.


I en tid og samfunn hvor vi blir mer opptatt av personalisering så vil dette også påvirke oss. Der vil Begravelse Sandefjord gjøre en forskjell og det er vi i Bryde Begravelse med på. Vi ønsker å utvikle, men også ivareta tradisjoner når vi er åpne og lærer.


Ser frem til å dele mer om mine erfaringer og tanker rundt dette, og håper det er flere som ønsker å bli med på Prosjekt Begravelse Sandefjord.


400 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page