....fordi folk er forskjellig

Fast pakkepris

10 500,-

Uten seremoni 

22 000,-

Enkel m/seremoni 

 

26 000,-

Klassisk grunnpakke.

Personlig tone

 

 

 

(Trenger ikke å bli dyrere)

Hva kan jeg selv gjøre?

Planlegg gravferd

Planlegg din egen gravferd

Andre utgifter

Gravstein

Kremeringsavgift

Festeavgift

Utenbysboer?

Ikke medlem i statskirken?

Stønad?

Hva er kriteriene for stønad fra NAV?

Personlig tone

Kanskje er det  ønskelig å gi gravferden et personlig preg? 

Det kan være alt fra å tilføre gravferden små innslag som minner om avdøde til å skape en helt egen setting og program for markeringen.

Vi legger vår stolthet i å utgjøre en forskjell når noen trenger det.

Et personlig farvel på en personlig måte.

 

1: Klassisk grunnpakke

26 000

Denne skal gi en helt vanlig enkel begravelse eller bisettelse. Her er det mulig å gjøre en rekke tilvalg. Da blir det også dyrere.

Inneholder:

 • Transport dagtid ved seremoni i kapell. Ved båretransport over 20 km forutsettes det at det søkes om stønad til båretransport fra NAV.

 • Stell og nedlegg i kiste.

 • Kiste: Klassisk hvit kiste

 • Annonse og minneside på internett.

 • Planleggingssamtale. Vi tilpasser oss deres behov.

 • Administrasjon og papirarbeid. 

 • Seremoni.

 • Kistedekorasjon.

 • Bånd til kistedekorasjonen

 • Programmer (opp til 100 stk)

 •  Mannskap til seremoni

 • Transport og leie av utstyr til seremoni.

 • Midlertidig minnesmerke.

 • Veiledning ved kjøp av gravstein.

Pakken gir følgende valgmuligheter uten og med endringer i prisen: 

 

Valg uten at prisen endres: 

 • Det kan velges om avdøde skal ha hvit skjorte eller egne klær.

 • Det kan velges farge på blomstene i kistedekorasjonen.

 • Valgfri tekst på båndene til kistedekorasjonen.

Valg som kan påvirke prisen:

 • Annonse også i avisen.

 • Det kan bestilles ytterligere blomster til seremonien.

 • Det kan bestilles flere programmer.

 • Bistand fra flere konsulenter i seremonien.

 • Solist.

 • Annen kiste. F.eks. tilkommer det kr. 1000,- dersom det må være XL-kiste.

 • Annen urne.

 

Dette er ikke inkludert i pakken:

 • Gravsten.

 • Gravering på eksisterende  minnesmerke.

 • Blomster utover kistedekorasjonen

 • Minnestund.

Tilbehør til pakke 1

Tradisjonell / vanlig med seremoni.

Urne fra Vestfold Krematorium

 

2: Enkel med seremoni

Kr 22 000,-

Er det ønske om en enkel seremoni  for begravelse/ bisettelse med bare de nærmeste tilstede. En lukket gravferd med kun spesielt inviterte.

Inneholder: 

 •  Transport dagtid. All transport. Ved båretransport over 20 km forutsettes det at det søkes om stønad til båretransport fra NAV.

 • Stell og nedlegg i kiste.

 • Kiste.

 • Annonse og minneside på Internett. 

 • Planleggingssamtale.

 • Administrasjon og papirarbeid.

 • Seremoni i kapell, kirke eller annet seremonirom.

 • Blomster til kiste: Bårebukett (farger kan velges)

 • Programmer. Opp til 50 stk

 • Assistent til seremoni

 • Transport og leie av enkelt utstyr til seremoni.

 • Veiledning ved kjøp av gravstein.

Pakken gir følgende valgmuligheter uten og med endringer i prisen: 

Valg uten at prisen endres: 

 • Det kan velges mellom 2 ulike kister av standard størrelse: Enkel hvit eller en ubehandlet furukiste i heltre.

 • Det kan velges om avdøde skal ha hvit skjorte eller egne klær.

 • Det kan velges farge på blomstene i bårebuketten.

Valg som kan påvirke prisen:

 • Annonse også i avisen.

 • Det kan bestilles ytterligere blomster til seremonien.

 • Dersom det må være en XL- kiste, kommer et tillegg på 3000,-

Dette er ikke inkludert i pakken:

 • Bånd til bårebuketten

 • Gravsten.

 • Gravering på eksisterende  minnesmerke.

 • Blomster utover bårebuketten

 • Midlertidig minnesmerke.

 • Minnestund

Tilbehør til pakke 2

Enkel med seremoni.

Urne fra Vestfold Krematorium

3:Uten seremoni

Kr 10 500,-

For noen kan begravelse uten seremoni være et riktig valg.

Løsningen innebærer at vi henter den døde hjemme, eller på sykehus/sykehjem. Den avdøde stelles og legges i kiste før kisten kjøres til gravplassen eller krematoriet. Dødsfallet meldes og alle offentlige papirer fylles ut.

Med denne løsningen er det begrenset anledning til å delta under gravferden.

En slik gravferd koster 10 500,-.

Innhold i "Uten seremoni":

* Transport dagtid. Ved båretransport over 20 km forutsettes det at det søkes om stønad til båretransport fra NAV.

* Stell og nedlegg i kiste.

* Kiste. Ubehandlet furukiste i heltre. Standard størrelse.

* En blomst.

* Annonse og minneside på internett. (kan velges bort)

* Planleggingssamtale. En kort samtale på telefon eller ved vårt kontor i Rådhusgata. Vi planlegger alt for deg.

* Administrasjon og papirarbeid.

* Veiledning ved kjøp av gravstein.

 

Dette er ikke inkludert i pakken:

 • Gravsten.

 • Gravering på eksisterende  minnesmerke.

 • Midlertidig minnesmerke.

 • Seremoni med tilhørende utstyr.

 • Minnestund

Tilbehør til pakke 3

Uten seremoni.

Urne fra Vestfold Krematorium

 

Visste du at du kan planlegge din egen gravferd? Kanskje du ikke har så mye nær familie? Kanskje du ønsker å gjøre det lettere for de nærmeste å ta viktige beslutninger når den tid kommer? Eller du er en person som liker å bestemme selv?

Bryde-02.png
 

Gjøre ting selv- gravferd

Eller vær med og bidra med praktiske oppgaver

Det vanlige er å la et byrå ta seg av det praktiske arbeidet rundt en begravelse.

Før byråenes og institusjonenes tid, var det vanlig at folk tok seg av slike oppgaver selv. Det har pårørende og deres nettverk fremdeles anledning til å gjøre. Eller de kan velge å delta eller overvære de ulike oppgavene som byrået utfører. 

 • Mer personlig. På denne måten kan man som pårørende både oppleve gravferden mer personlig og/ eller bidra til å gi gravferden et mer personlig preg.

 • Sorgbearbeidelse. En annen grunn til å delta i utførelsen av praktiske oppgaver knyttet til gravferden kan være som et ledd i egen sorgbearbeidelse.  

 • Kan påvirke pris. Det kan også være en bonus at slikt engasjement kan bidra til å gjøre gravferden rimeligere.

 

Bryde Begravelsesbyrå er opptatt av å imøtekomme slike ønsker og er åpne for å la pårørende være med på de ulike oppgavene.

I utgangspunktet kan en familie gjøre alle praktiske oppgaver rundt en gravferd selv.

Blant annet kan man selv:

-        melde offentlige papirer

-        kjøpe selv av leverandør eller bygge kisten selv

-        transportere den avdøde

-        pynte i kirken/ seremonirommet

-        Lage programmene osv.

​Er du nysgjerrig på å organisere gravferden selv, kan du lese nærmere om dette ved å følge blant annet disse to linkene:

https://www.norgeskisten.no/gjordetselvbegravelse

 

og

 

https://www.nrk.no/buskerud/meiner-gravferd-har-blitt-business_-_-kan-lage-kiste-og-koyre-bilen-sjolv-1.14715413

Ta kontakt om du har spørsmål rundt dette. 

Helt uavhengig av hvilke varer og tjenester du kjøper av byrået eller gjennom byrået, ønskes det å opplyse om følgende utgifter som også ofte medfølger en gravferd:

- Kremasjons avgift dersom det er snakk om kremasjon. Sandefjord: 2052,- .

Ekstra leiekostnader for kirke/ kapell, prest, gravferdstaler, kirketjener, organist osv dersom man ikke er medlem i Den Norske Kirke eller Human- Etisk Forbund.

Videre kan det tilkomme ekstra utgifter om avdøde er utenbysboer og festeavgifter for kiste- eller urnegrav. 

Gravferdstønad (behovsprøvd) kan søkes Nav, max kr. 23.990,-

Båretransportstønad:Dersom båren er transportert i 20 km eller mer, kan man for en egenandel på 2 399,- få redusert transportutgiftene. 

Bryde Begravelsesbyrå kan bistå deg med å avklare rettigheter, fylle ut og sende inn søknader.

 
Bryde-02.png

Vakttelefon hele døgnet. 
Ring: 46 90 66 14
E-post: post@brydebegravelse.no

www: brydebegravelse.no

PB: 304, 3201 Sandefjord

Org.nr: 921819196

Foto: Shutterstock og privat