top of page

....fordi folk er forskjellig

Personlig tone

Hva kan jeg selv gjøre?

Planlegg gravferd

Planlegg din egen gravferd

Andre utgifter

Gravstein

Kremeringsavgift

Festeavgift

Utenbysboer?

Ikke medlem i statskirken?

Stønad?

Hva er kriteriene for stønad fra NAV?

Personlig tone

Kanskje er det  ønskelig å gi gravferden et personlig preg? 

Det kan være alt fra å tilføre gravferden små innslag som minner om avdøde til å skape en helt egen setting og program for markeringen.

Vi legger vår stolthet i å utgjøre en forskjell når noen trenger det.

Et personlig farvel på en personlig måte.

Personlig tone
Planlegg begravelse
Bryde-02.png
Min begravelse

Visste du at du kan planlegge din egen gravferd? Kanskje du ikke har så mye nær familie? Kanskje du ønsker å gjøre det lettere for de nærmeste å ta viktige beslutninger når den tid kommer? Eller du er en person som liker å bestemme selv?

Planlegg
Gjør det selv

Gjøre ting selv- gravferd

Eller vær med og bidra med praktiske oppgaver

Det vanlige er å la et byrå ta seg av det praktiske arbeidet rundt en begravelse.

Før byråenes og institusjonenes tid, var det vanlig at folk tok seg av slike oppgaver selv. Det har pårørende og deres nettverk fremdeles anledning til å gjøre. Eller de kan velge å delta eller overvære de ulike oppgavene som byrået utfører. 

  • Mer personlig. På denne måten kan man som pårørende både oppleve gravferden mer personlig og/ eller bidra til å gi gravferden et mer personlig preg.

  • Sorgbearbeidelse. En annen grunn til å delta i utførelsen av praktiske oppgaver knyttet til gravferden kan være som et ledd i egen sorgbearbeidelse.  

  • Kan påvirke pris. Det kan også være en bonus at slikt engasjement kan bidra til å gjøre gravferden rimeligere.

 

Bryde Begravelsesbyrå er opptatt av å imøtekomme slike ønsker og er åpne for å la pårørende være med på de ulike oppgavene.

I utgangspunktet kan en familie gjøre alle praktiske oppgaver rundt en gravferd selv.

Blant annet kan man selv:

-        melde offentlige papirer

-        kjøpe selv av leverandør eller bygge kisten selv

-        transportere den avdøde

-        pynte i kirken/ seremonirommet

-        Lage programmene osv.

​Er du nysgjerrig på å organisere gravferden selv, kan du lese nærmere om dette ved å følge blant annet disse to linkene:

https://www.norgeskisten.no/gjordetselvbegravelse

 

og

 

https://www.nrk.no/buskerud/meiner-gravferd-har-blitt-business_-_-kan-lage-kiste-og-koyre-bilen-sjolv-1.14715413

Ta kontakt om du har spørsmål rundt dette. 

Andre utgifter

Helt uavhengig av hvilke varer og tjenester du kjøper av byrået eller gjennom byrået, ønskes det å opplyse om følgende utgifter som også ofte medfølger en gravferd:

- Kremasjons avgift dersom det er snakk om kremasjon. Sandefjord: 2052,- .

Ekstra leiekostnader for kirke/ kapell, prest, gravferdstaler, kirketjener, organist osv dersom man ikke er medlem i Den Norske Kirke eller Human- Etisk Forbund.

Videre kan det tilkomme ekstra utgifter om avdøde er utenbysboer og festeavgifter for kiste- eller urnegrav. 

Stønader

Gravferdstønad (behovsprøvd) kan søkes Nav, max kr. 24.734,-

Båretransportstønad:Dersom båren er transportert i 20 km eller mer, kan man for en egenandel på 2 473,- få redusert transportutgiftene. 

Bryde Begravelsesbyrå kan bistå deg med å avklare rettigheter, fylle ut og sende inn søknader.

Utgifter og stønader
bottom of page